On place-making

 

Hur många anonyma kontorshotell står tomma i sin övergivna elegans?

Hur många unga vuxna, pensionärer, familjer, saknar en plats att mötas på och ta del av kvalitetskonst eller lyssna på en konsert?

Hur kan Stockholms norra närförort bli annat än en grå sovstad?

Det finns gamla byggnader som står övergivna, ofta mellan två kvarter, eller på kanten av en järnväg eller motorväg, som skulle kunna få ett nytt liv. De står bara där som stolta minnen av en svunnen tid och väntar på nya gäster. Ofta handlar det om gamla gula skolbyggnader (se foton). När vi frågar förvaltarna säger de ”vi avvaktar, vi vet inte vad det skall bli av detta kvarter, det är en vattenskada i byggnaden, det är inte vi som har hand om denna byggnad”, eller annat dylikt. Vi slussas vidare från en person till en annan, och ingen vet. Kanske väntar de på att stadsplanerare och politiker ska komma med en plan, eller så väntar de på att ett fastighetsbolag ska köpa upp rubbet och göra om det till bostäder. I väntan på detta står de tomma. De har inget värde på marknaden och inget värde för staden. Och medborgarna är missnöjda.

Men det finns organiska sätt att bygga stad, det finns sätt att skapa trygghet och framtidstro, att experimentera. Dessa gamla byggnader borde öppnas upp för konsten: de kan bli ateljéer och musikrum, skrivrum och dansrum, både för professionella och amatörkonstnärer. De kan bli viktiga mötesplatser som kan göra ett helt kvarter mer levande och attraktivt för alla parter. Tänk bara på Huvudsta. Hagalunds industriområde. Solna strand. Solna businesspark.

Det är bevisat att konstnärer genom sitt dagliga arbete på en plats bidrar till place-making, alltså att en plats som tidigare var obetydlig får ett unikt värde, som på Sockerbruket i Göteborg (Higab), som i Wynwood kvarteret i Miami, och kanske som Slakthusområdet i Stockholm om 10 år där Atrium Ljungberg verkar ha investerat…

Men vad ser vi i Norra närförorten?

Inga hållbara platser för konstnärer att arbeta i. Inga skyddade platser för unga företagare. Inte lätt för unga konstnärer att livnära sig på sin konst när de inte har en plats för att visa upp sina verk och möta sina kunder. Inte lätt för mer erfarna konstnärer att hålla kurser för amatörer. Inte lätt för ungdomar att bli inspirerade av musiker eller målare när dessa inte syns i staden.

Det är brådskande att skapa en stark platform för konsten i Norra närförorten.

Det är brådskande att skapa frizoner för fritt tänkande och konstnärligt skapande.

Svaret är och måste vara Klostret Living arts, en konstinkubator och en plats för forskning inom samtidskonstens alla grenar. Jazz. Utställningar. Klassisk musik. Dans. Litteratur.

The Stockholm region is booming, but still lacks studios for artists, especially emerging ones.

Klostret Living Arts aims to change this situation. We want to bring together some 60 artists, housed in a traditional late 19th/early 20th century building, and all interested in working together for a better society. Sweden is in urgent need of more art, especially explorative and challenging art, art that can open up and offer new possibilities. Klostret will focus on the production process and encourage dance, music, literature and the visual arts to cross-fertilize, drawing on each form’s unique strengths.

estrogen boosters sex pills for mento stsy hard sex stimulating herbs side effects for depression medication does progesterone make you horney primal male testosterone booster i want to have sex sexly transmitted diseases what is levitra 20 mg zyloprim erectile dysfunction factmed masterbate helps to increase penis size types of medicine best over the counter male enhancement walmart pain in tip of pennis fat burner and male enhancement probiotics and men sexual health uk study of different penis enlargement sex at drive in xhamster penis enlargement remedy 2018 hulk raging thunder penis ring enlargement permanent penis growth reveiws socal phalloplasty penis enlargement viagra label sex drive gone once i have hiv do porn stars take viagra what could cause a boost in sex drive products to prolong ejaculation rx viagra long penis pictures jasmine libido the center for marital and sexual health content standards for sexual health in high school hyper fx side effects do testosterone pellets work amitriptyline and erectile dysfunction messed up names for guys who have to take ed pills girl ejaculating video troy aikman joe buck commercial for erectile dysfunction sea angel penis enlargement local science store small pimples on pennies safe male sex enhancer which ginseng is best for erectile dysfunction tommy sex gun pills penis enlargement exercises is more more correlation between birth control pills and sex natural foods to help erectile dysfunction texas sexual health statistics marijuana erectile dysfunction myth female sexual arousal drug how do men last longer during sex the best weight loss supplement at gnc what to take for sex drive best test booster stack 2015 as many as have moderate erectile dysfunction testosterone booster dr martin testosterone booster mexico olympian labs testosterone booster review