På tal om döden

En essäsamling av Emilie Reinhold & Oscar Wandery

Vi har samlat människor som forskar och arbetar med döden till en workshop. Sex företagsekonomer, en teolog, en religionsfilosof, två religionsvetare, en konstnär, en konstvetare, en etnolog samt en forskare om palliativ medicin, möttes alla i Kräftriket, vid Stockholms universitets företagsekonomiska institution. Tillsammans samtalade vi om traditioner, institutioner och relationer till döden.

Hur långt går det att organisera döden? Vem har kontroll över döden i ett sekulariserat samhälle? Vad har vi för ritualer runt döden idag? Vad för ansvar bär våra institutioner och företag? Har döden försvunnit ur det offentliga rummet eller inte? Vilka verktyg har vården och kyrkan utvecklat för att stödja människor i döendet? Vad har det moderna arbetet och dess etik för relation till döden? Hur har våra platser för sorg och kollektivt minne utvecklats? Hur kan vi förklara den fascination som finns i populärkulturen för död, självmord och andra former av våld?

In press Makadam förlag, 2021

Johan Eddebo
Simon Ekström
Tommy Jensen
Wilhelm Kardemark
Emilie Karlsmo
Malin Lövgren
Christian Maravelias
Jessica Moberg
Johan Sandström
Ulrika Sparre
Hanna Stenström
Jacob Östberg

 

The Stockholm region is booming, but still lacks studios for artists, especially emerging ones.

Klostret Living Arts aims to change this situation. We want to bring together some 60 artists, housed in a traditional late 19th/early 20th century building, and all interested in working together for a better society. Sweden is in urgent need of more art, especially explorative and challenging art, art that can open up and offer new possibilities. Klostret will focus on the production process and encourage dance, music, literature and the visual arts to cross-fertilize, drawing on each form’s unique strengths.

estrogen boosters sex pills for mento stsy hard sex stimulating herbs side effects for depression medication does progesterone make you horney primal male testosterone booster i want to have sex sexly transmitted diseases what is levitra 20 mg zyloprim erectile dysfunction factmed masterbate helps to increase penis size types of medicine best over the counter male enhancement walmart pain in tip of pennis fat burner and male enhancement probiotics and men sexual health uk study of different penis enlargement sex at drive in xhamster penis enlargement remedy 2018 hulk raging thunder penis ring enlargement permanent penis growth reveiws socal phalloplasty penis enlargement viagra label sex drive gone once i have hiv do porn stars take viagra what could cause a boost in sex drive products to prolong ejaculation rx viagra long penis pictures jasmine libido the center for marital and sexual health content standards for sexual health in high school hyper fx side effects do testosterone pellets work amitriptyline and erectile dysfunction messed up names for guys who have to take ed pills girl ejaculating video troy aikman joe buck commercial for erectile dysfunction sea angel penis enlargement local science store small pimples on pennies safe male sex enhancer which ginseng is best for erectile dysfunction tommy sex gun pills penis enlargement exercises is more more correlation between birth control pills and sex natural foods to help erectile dysfunction texas sexual health statistics marijuana erectile dysfunction myth female sexual arousal drug how do men last longer during sex the best weight loss supplement at gnc what to take for sex drive best test booster stack 2015 as many as have moderate erectile dysfunction testosterone booster dr martin testosterone booster mexico olympian labs testosterone booster review