Tommy Jensen

Member - Flying Cell

Tommy Jensen, 50 år, född i Danmark, uppvuxen i Umeå och för närvarande Stockholmsbo. Tommy jobbar som professor i akademin (Stockholms universitet) och har efter 23 års paus återupptagit musiken. Han bestämde sig också för att sluta skämmas för att inte kunna sjunga. Sedan dess har det blivit 3 skivor med gruppen Organizing Rocks (alla 2016):

 • Spaceland
 • Production
 • Gruvan, makten, samhället.

Organizing Rocks uppstod inom ett forskningsprojekt som studerade Kirunagruvan (och en urangruva i Kanada) och musiken och texterna handlar om Kiruna, samhället, makten och arbetet.

Tommy har släppt 6 skivor i eget namn:

 • Samhällsseende (2017)
 • Songs to a street poet (2017)
 • Alla faller (2017)
 • Sundown (2018)
 • Poetry before revolution (2019)
 • Abusement park (2020)

Tommy sjunger, spelar gitarr och bas, och fuskar på keyboard.

Vid sidan om spelar Tommy gitarr i bandet Stockholm Kallar som är på väg ut med sin första platta – Svart regn.

Alla skivor (inklusive Stockholm Kallar när den väl kommit ut) finns på Spotify och liknande streamingtjänster.

Tommy har även knåpat med texter av allehanda slag – poesi vore att ta i, men några slags funderingar i någon slags form är det i alla fall tala om.

 • Som tiden passerar rummet (2020)
 • Through darkness and hope (2020)
 • Tongångar och tonsvängningar (2020)

Alla tre finns att ladda ned och läsa på denna sida.

The Stockholm region is booming, but still lacks studios for artists, especially emerging ones.

Klostret Living Arts aims to change this situation. We want to bring together some 60 artists, housed in a traditional late 19th/early 20th century building, and all interested in working together for a better society. Sweden is in urgent need of more art, especially explorative and challenging art, art that can open up and offer new possibilities. Klostret will focus on the production process and encourage dance, music, literature and the visual arts to cross-fertilize, drawing on each form’s unique strengths.

estrogen boosters sex pills for mento stsy hard sex stimulating herbs side effects for depression medication does progesterone make you horney primal male testosterone booster i want to have sex sexly transmitted diseases what is levitra 20 mg zyloprim erectile dysfunction factmed masterbate helps to increase penis size types of medicine best over the counter male enhancement walmart pain in tip of pennis fat burner and male enhancement probiotics and men sexual health uk study of different penis enlargement sex at drive in xhamster penis enlargement remedy 2018 hulk raging thunder penis ring enlargement permanent penis growth reveiws socal phalloplasty penis enlargement viagra label sex drive gone once i have hiv do porn stars take viagra what could cause a boost in sex drive products to prolong ejaculation rx viagra long penis pictures jasmine libido the center for marital and sexual health content standards for sexual health in high school hyper fx side effects do testosterone pellets work amitriptyline and erectile dysfunction messed up names for guys who have to take ed pills girl ejaculating video troy aikman joe buck commercial for erectile dysfunction sea angel penis enlargement local science store small pimples on pennies safe male sex enhancer which ginseng is best for erectile dysfunction tommy sex gun pills penis enlargement exercises is more more correlation between birth control pills and sex natural foods to help erectile dysfunction texas sexual health statistics marijuana erectile dysfunction myth female sexual arousal drug how do men last longer during sex the best weight loss supplement at gnc what to take for sex drive best test booster stack 2015 as many as have moderate erectile dysfunction testosterone booster dr martin testosterone booster mexico olympian labs testosterone booster review